Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0237(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0340/2018

Teksty złożone :

A8-0340/2018

Debaty :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Głosowanie :

PV 15/11/2018 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0462

Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg

22. Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Dennis de Jong (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Renaud Muselier w imieniu grupy PPE, Lucy Anderson w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Jens Rohde w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn i John Howarth.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias i Zigmantas Balčytis.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Bogusław Liberadzki.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 15.11.2018.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności