Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0237(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0340/2018

Predkladané texty :

A8-0340/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0462

Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg

22. Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dennis de Jong (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Renaud Muselier v mene skupiny PPE, Lucy Anderson v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Jens Rohde v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn a John Howarth.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias a Zigmantas Balčytis.

Vystúpili: Violeta Bulc a Bogusław Liberadzki.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 15.11.2018.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia