Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0237(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0340/2018

Ingivna texter :

A8-0340/2018

Debatter :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Omröstningar :

PV 15/11/2018 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0462

Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg

22. Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Dennis de Jong (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Renaud Muselier för PPE-gruppen, Lucy Anderson för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Jens Rohde för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn och John Howarth.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias och Zigmantas Balčytis.

Talare: Violeta Bulc och Bogusław Liberadzki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 15.11.2018.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy