Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0070(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0336/2018

Внесени текстове :

A8-0336/2018

Разисквания :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Приети текстове :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург

23. Устойчиви органични замърсители ***I (разискване)
CRE

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Massimo Paolucci, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland и Younous Omarjee.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria и Jiří Pospíšil.

Изказаха се: Violeta Bulc и Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 15.11.2018 г.

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност