Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0070(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0336/2018

Ingediende teksten :

A8-0336/2018

Debatten :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Stemmingen :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Notulen
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg

23. Persistente organische verontreinigende stoffen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Massimo Paolucci, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland en Younous Omarjee.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Julie Girling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 15.11.2018.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid