Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0070(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0336/2018

Ingivna texter :

A8-0336/2018

Debatter :

PV 14/11/2018 - 23
CRE 14/11/2018 - 23

Omröstningar :

PV 15/11/2018 - 5.6
CRE 15/11/2018 - 5.6
PV 18/04/2019 - 10.16

Antagna texter :

P8_TA(2018)0463
P8_TA(2019)0436

Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg

23. Långlivade organiska föroreningar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Massimo Paolucci för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland och Younous Omarjee.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria och Jiří Pospíšil.

Talare: Violeta Bulc och Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 15.11.2018.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy