Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg

24. Niezależność organów statystycznych w Unii Europejskiej i sprawa Andreasa Georgiou (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Niezależność organów statystycznych w Unii Europejskiej i sprawa Andreasa Georgiou (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Georgios Kyrtsos w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Notisa Mariasa, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Markus Ferber, który nie zgodził się na dwa pytania zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa i Nikolaosa Chountisa, Jakob von Weizsäcker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa, i Richard Sulík.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ramon Tremosa i Balcells, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Notisa Mariasa, Nikolaos Chountis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jakoba von Weizsäckera, Ingeborg Gräßle, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Epitideios i Sotirios Zarianopoulos.

Głos zabrały Marianne Thyssen i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności