Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg

24. Oberoende för statistikmyndigheterna i Europeiska unionen och fallet med Andreas Georgiou (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Oberoende för statistikmyndigheterna i Europeiska unionen och fallet med Andreas Georgiou (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Georgios Kyrtsos för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Notis Marias, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Markus Ferber, som avböjde att besvara två frågor (”blått kort”) från Dimitrios Papadimoulis och Nikolaos Chountis; Jakob von Weizsäcker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis; Richard Sulík.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Ramon Tremosa i Balcells, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Notis Marias; Nikolaos Chountis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jakob von Weizsäcker; Ingeborg Gräßle, som avböjde en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis; Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Epitideios och Sotirios Zarianopoulos.

Talare: Marianne Thyssen och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy