Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. november 2018 - Strasbourg

25. Euroopa julgeolek ning lähi- ja keskmaarakettide likvideerimise lepingu tulevik (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Euroopa julgeolek ning lähi- ja keskmaarakettide likvideerimise lepingu tulevik (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Eric Andrieu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand ja Kateřina Konečná.

Sõna võttis Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika