Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg

25. Europese veiligheid en de toekomst van het INF-verdrag (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Europese veiligheid en de toekomst van het INF-verdrag (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Eric Andrieu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid