Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg

25. Bezpieczeństwo europejskie a przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo europejskie a przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Eric Andrieu.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand i Kateřina Konečná.

Głos zabrała Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności