Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg

25. Securitatea europeană și viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Securitatea europeană și viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra și Eric Andrieu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand și Kateřina Konečná.

A intervenit Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate