Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg

25. Európska bezpečnosť a budúcnosť zmluvy o jadrových silách stredného doletu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Európska bezpečnosť a budúcnosť zmluvy o jadrových silách stredného doletu (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Eric Andrieu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand a Kateřina Konečná.

V rozprave vystúpila Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia