Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург

26. Реакцията във връзка с кервана от мигранти от Централна Америка по границата с Мексико (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Реакцията във връзка с кервана от мигранти от Централна Америка по границата с Мексико (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: José Inácio Faria, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Nathan Gill, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes и Wajid Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga и Georgios Epitideios.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност