Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. november 2018 - Strasbourg

26. Reageering Kesk-Ameerikast pärit rändajate karavanile Mehhiko piiril (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Reageering Kesk-Ameerikast pärit rändajate karavanile Mehhiko piiril (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nathan Gill fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes ja Wajid Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika