Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg

26. Reakcja na karawanę migrantów z Ameryki Centralnej na granicy Meksyku (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Reakcja na karawanę migrantów z Ameryki Centralnej na granicy Meksyku (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Nathan Gill w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes i Wajid Khan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności