Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg

26. Reakcia na karavánu migrantov zo Strednej Ameriky na mexickej hranici (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Reakcia na karavánu migrantov zo Strednej Ameriky na mexickej hranici (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE a Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Nathan Gill v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes a Wajid Khan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia