Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург

27. Извънтериториалното въздействие върху европейските дружества на санкциите на САЩ срещу Иран (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Извънтериториалното въздействие върху европейските дружества на санкциите на САЩ срещу Иран (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes и Pier Antonio Panzeri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност