Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk

27. Extrateritoriální dopady sankcí USA vůči Íránu na evropské společnosti (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Extrateritoriální dopady sankcí USA vůči Íránu na evropské společnosti (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier za skupinu ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes a Pier Antonio Panzeri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí