Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. november 2018 - Strasbourg

27. USA Iraani-vastaste sanktsioonide eksterritoriaalne mõju Euroopa äriühingutele (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: USA Iraani-vastaste sanktsioonide eksterritoriaalne mõju Euroopa äriühingutele (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Knut Fleckenstein, Ana Gomes ja Pier Antonio Panzeri.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika