Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg

27. De extraterritoriale effecten van Amerikaanse sancties jegens Iran op Europese ondernemingen (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De extraterritoriale effecten van Amerikaanse sancties jegens Iran op Europese ondernemingen (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Knut Fleckenstein, Ana Gomes en Pier Antonio Panzeri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid