Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg

27. Eksterytorialne skutki sankcji USA wobec Iranu dla europejskich przedsiębiorstw (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Eksterytorialne skutki sankcji USA wobec Iranu dla europejskich przedsiębiorstw (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes i Pier Antonio Panzeri.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności