Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg

27. Efectele extrateritoriale ale sancțiunilor SUA impuse Iranului asupra întreprinderilor europene (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Efectele extrateritoriale ale sancțiunilor SUA impuse Iranului asupra întreprinderilor europene (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes și Pier Antonio Panzeri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias și Georgios Epitideios.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate