Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg

27. Extrateritoriálny vplyv sankcií USA voči Iránu na európske spoločnosti (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Extrateritoriálny vplyv sankcií USA voči Iránu na európske spoločnosti (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes a Pier Antonio Panzeri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia