Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ***I - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ***I (συζήτηση)
 8.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (συζήτηση)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Νότια Αφρική
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 13.Σύνθεση του Σώματος
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (ψηφοφορία)
  14.2.Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις: νέες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  14.3.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  14.4.Παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ***I (ψηφοφορία)
  14.5.Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ***I (ψηφοφορία)
  14.6.Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ***I (ψηφοφορία)
  14.7.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  14.8.Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ψηφοφορία)
  14.9.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (ψηφοφορία)
  14.10.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας (ψηφοφορία)
  14.11.Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (ψηφοφορία)
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 21.Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι της επίδρασης ξένων παραγόντων στην επικείμενη προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 22.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
 23.Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I (συζήτηση)
 24.Ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπόθεση του Ανδρέα Γεωργίου (συζήτηση)
 25.Ευρωπαϊκή ασφάλεια και το μέλλον της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (συζήτηση)
 26.Αντίδραση σχετικά με το καραβάνι μεταναστών από την Κεντρική Αμερική στα μεξικανικά σύνορα (συζήτηση)
 27.Οι εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (232 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (130 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (3453 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (90 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (42 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (180 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (325 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (160 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1084 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου