Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 14. november 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Euroopa elektroonilise side seadustik ***I - Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Amet ***I (arutelu)
 8.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Pidulik istung - Lõuna-Aafrika
 11.Istungi jätkamine
 12.Presidentuuri teadaanne
 13.Parlamendi koosseis
 14.Hääletused
  
14.1.Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (hääletus)
  
14.2.Riigiabi reeglid: uued riigiabi liigid * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
14.3.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
14.4.Konkurentsiasutustele volituste andmine ja siseturu nõuetekohase toimimise tagamine ***I (hääletus)
  
14.5.Euroopa elektroonilise side seadustik ***I (hääletus)
  
14.6.Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Amet ***I (hääletus)
  
14.7.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I (hääletus)
  
14.8.Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (hääletus)
  
14.9.ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine (hääletus)
  
14.10.ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamine (hääletus)
  
14.11.Humanitaarviisad (hääletus)
 15.Selgitused hääletuse kohta
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 17.Istungi jätkamine
 18.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 19.Esitatud dokumendid
 20.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 21.ELi vastupanuvõime suurendamine välismaiste osalejate mõjule eesseisvate Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias (temaatiline arutelu)
 22.Rongireisijate õigused ja kohustused ***I (arutelu)
 23.Püsivad orgaanilised saasteained ***I (arutelu)
 24.Euroopa Liidu statistikaasutuste sõltumatus ja Andreas Georgiou juhtum (arutelu)
 25.Euroopa julgeolek ning lähi- ja keskmaarakettide likvideerimise lepingu tulevik (arutelu)
 26.Reageering Kesk-Ameerikast pärit rändajate karavanile Mehhiko piiril (arutelu)
 27.USA Iraani-vastaste sanktsioonide eksterritoriaalne mõju Euroopa äriühingutele (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (199 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (123 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3453 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (37 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (182 kb) 
 
Protokoll (289 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (142 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1070 kb) 
Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika