Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Europos elektroninių ryšių kodeksas ***I - Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ***I (diskusijos)
 8.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (diskusijos)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Iškilmingas posėdis - Pietų Afrika
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Pirmininko pranešimas
 13.Parlamento sudėtis
 14.Balsuoti skirtas laikas
  14.1.Preliminarus pranešimas „2021-2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ (balsavimas)
  14.2.Valstybės pagalbos taisyklės: naujosios valstybės pagalbos rūšys * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  14.3.Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  14.4.Konkurencijos institucijų įgalinimas ir tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimas ***I (balsavimas)
  14.5.Europos elektroninių ryšių kodeksas ***I (balsavimas)
  14.6.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ***I (balsavimas)
  14.7.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (balsavimas)
  14.8.Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą (balsavimas)
  14.9.ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas (balsavimas)
  14.10.ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimas (balsavimas)
  14.11.Humanitarinės vizos (balsavimas)
 15.Paaiškinimai dėl balsavimo
 16.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 19.Gauti dokumentai
 20.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 21.ES atsparumo užsienio veikėjų įtakai, daromai būsimai EP rinkimų kampanijai, didinimas (diskusija aktualia tema)
 22.Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***I (diskusijos)
 23.Patvarieji organiniai teršalai ***I (diskusijos)
 24.Europos Sąjungos statistikos institucijų nepriklausomumas ir Andreas'o Georgiou atvejis (diskusijos)
 25.Europos saugumas ir Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateitis (diskusijos)
 26.Atsakas į vadinamąjį Centrinės Amerikos migrantų karavaną prie Meksikos sienos (diskusijos)
 27.Ekstrateritorinis Iranui taikomų JAV sankcijų poveikis Europos bendrovėms (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (201 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (62 kb) Balsavimo rezultatai (123 kb) Vardinis balsavimas (3453 kb) 
 
Protokolas (84 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (36 kb) Vardinis balsavimas (186 kb) 
 
Protokolas (298 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (70 kb) Balsavimo rezultatai (144 kb) Vardinis balsavimas (1109 kb) 
Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika