Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 14 ta' Novembru 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (approvazzjoni)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I - Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I (dibattitu)
 8.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (dibattitu)
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Seduta solenni - l-Afrika t'Isfel
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Avviż mill-Presidenza
 13.Kompożizzjoni tal-Parlament
 14.Ħin tal-votazzjonijiet
  
14.1.Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim (votazzjoni)
  
14.2.Regoli dwar għajnuna mill-Istat: kategoriji ġodda ta' għajnuna mill-Istat * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.3.L-esportazzjoni tal-armi: l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.4.L-għoti tas-setgħa lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern ***I (votazzjoni)
  
14.5.Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I (votazzjoni)
  
14.6.Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I (votazzjoni)
  
14.7.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (votazzjoni)
  
14.8.Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (votazzjoni)
  
14.9.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia (votazzjoni)
  
14.10.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova (votazzjoni)
  
14.11.Viżi Umanitarji (votazzjoni)
 15.Spjegazzjonijiet tal-vot
 16.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 17.Tkomplija tas-seduta
 18.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 19.Dokumenti mressqa
 20.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 21.Inżidu r-reżiljenza tal-UE kontra l-influwenza ta' atturi barranin fuq il-kampanja elettorali li jmiss tal-PE (dibattitu topiku)
 22.Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji ***I (dibattitu)
 23.Il-pollutanti organiċi persistenti ***I (dibattitu)
 24.L-indipendenza tal-awtoritajiet tal-istatistika fl-Unjoni Ewropea u l-każ ta' Andreas Georgiou (dibattitu)
 25.Is-Sigurtà Ewropea u l-futur tat-Trattat dwar il-Forzi Nukleari b'Medda Intermedja (dibattitu)
 26.Ir-reazzjoni għall-karavana ta' migranti mill-Amerka Ċentrali fil-fruntiera Messikana (dibattitu)
 27.L-effetti extraterritorjali tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti fuq l-Iran għall-kumpaniji Ewropej (dibattitu)
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (205 kb) Reġistru tal-attendenza (62 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (123 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3453 kb) 
 
Minuti (83 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (37 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (179 kb) 
 
Minuti (305 kb) Reġistru tal-attendenza (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (150 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1082 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Frar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza