Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Europees wetboek voor elektronische communicatie ***I - Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ***I (debat)
 8.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Plechtige vergadering - Zuid-Afrika
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Mededeling van de Voorzitter
 13.Samenstelling Parlement
 14.Stemmingen
  
14.1.Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (stemming)
  
14.2.Staatssteunregels: nieuwe soorten staatssteun * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
14.3.Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
14.4.Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt ***I (stemming)
  
14.5.Europees wetboek voor elektronische communicatie ***I (stemming)
  
14.6.Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ***I (stemming)
  
14.7.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  
14.8.Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (stemming)
  
14.9.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (stemming)
  
14.10.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (stemming)
  
14.11.Humanitaire visa (stemming)
 15.Stemverklaringen
 16.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 19.Ingekomen stukken
 20.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 21.De EU weerbaarder maken tegen de invloed van buitenlandse spelers op de komende Europese verkiezingscampagne (actualiteitendebat)
 22.Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***I (debat)
 23.Persistente organische verontreinigende stoffen ***I (debat)
 24.Onafhankelijkheid van statistische autoriteiten in de Europese Unie en de zaak van Andreas Georgiou (debat)
 25.Europese veiligheid en de toekomst van het INF-verdrag (debat)
 26.EU-respons op de migrantenkaravaan uit Midden-Amerika aan de Mexicaanse grens (debat)
 27.De extraterritoriale effecten van Amerikaanse sancties jegens Iran op Europese ondernemingen (debat)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (200 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (123 kb) Hoofdelijke stemming (3453 kb) 
 
Notulen (83 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (37 kb) Hoofdelijke stemming (180 kb) 
 
Notulen (300 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (143 kb) Hoofdelijke stemming (1069 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid