Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (złożone projekty rezolucji)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Europejski kodeks łączności elektronicznej ***I - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***I (debata)
 8.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Uroczyste posiedzenie - Republika Południowej Afryki
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Komunikat Przewodniczącego
 13.Skład Parlamentu
 14.Głosowanie
  14.1.Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (głosowanie)
  14.2.Zasady pomocy państwa: nowe kategorie pomocy państwa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  14.3.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  14.4.Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)
  14.5.Europejski kodeks łączności elektronicznej ***I (głosowanie)
  14.6.Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***I (głosowanie)
  14.7.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (głosowanie)
  14.8.Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (głosowanie)
  14.9.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (głosowanie)
  14.10.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (głosowanie)
  14.11.Wizy humanitarne (głosowanie)
 15.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 16.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 19.Składanie dokumentów
 20.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 21.Wzmocnienie odporności UE na próby wywierania przez podmioty zagraniczne wpływu na nadchodzącą kampanię wyborczą do PE (debata na aktualny temat)
 22.Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***I (debata)
 23.Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I (debata)
 24.Niezależność organów statystycznych w Unii Europejskiej i sprawa Andreasa Georgiou (debata)
 25.Bezpieczeństwo europejskie a przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (debata)
 26.Reakcja na karawanę migrantów z Ameryki Centralnej na granicy Meksyku (debata)
 27.Eksterytorialne skutki sankcji USA wobec Iranu dla europejskich przedsiębiorstw (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (201 kb)
27/02/2019 16:22
  Lista obecności (62 kb)
27/02/2019 15:10
 
Protokół (83 kb)
27/02/2019 16:22
  Lista obecności (11 kb)
27/02/2019 15:10
  Wyniki głosowania (38 kb)
05/02/2019 14:06
  Głosowanie imienne (177 kb)
05/02/2019 13:56
 
Protokół (301 kb)
27/02/2019 16:22
  Lista obecności (70 kb)
27/02/2019 15:10
  Wyniki głosowania (146 kb)
05/02/2019 14:06
  Głosowanie imienne (1068 kb)
05/02/2019 13:56
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności