Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (złożone projekty rezolucji)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Europejski kodeks łączności elektronicznej ***I - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***I (debata)
 8.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Uroczyste posiedzenie - Republika Południowej Afryki
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Komunikat Przewodniczącego
 13.Skład Parlamentu
 14.Głosowanie
  14.1.Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (głosowanie)
  14.2.Zasady pomocy państwa: nowe kategorie pomocy państwa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  14.3.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  14.4.Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I (głosowanie)
  14.5.Europejski kodeks łączności elektronicznej ***I (głosowanie)
  14.6.Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***I (głosowanie)
  14.7.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (głosowanie)
  14.8.Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (głosowanie)
  14.9.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (głosowanie)
  14.10.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (głosowanie)
  14.11.Wizy humanitarne (głosowanie)
 15.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 16.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 19.Składanie dokumentów
 20.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 21.Wzmocnienie odporności UE na próby wywierania przez podmioty zagraniczne wpływu na nadchodzącą kampanię wyborczą do PE (debata na aktualny temat)
 22.Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***I (debata)
 23.Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I (debata)
 24.Niezależność organów statystycznych w Unii Europejskiej i sprawa Andreasa Georgiou (debata)
 25.Bezpieczeństwo europejskie a przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (debata)
 26.Reakcja na karawanę migrantów z Ameryki Centralnej na granicy Meksyku (debata)
 27.Eksterytorialne skutki sankcji USA wobec Iranu dla europejskich przedsiębiorstw (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (201 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (123 kb) Głosowanie imienne (3453 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (38 kb) Głosowanie imienne (177 kb) 
 
Protokół (301 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (146 kb) Głosowanie imienne (1068 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności