Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Codul european al comunicațiilor electronice ***I - Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice ***I (dezbatere)
 8.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (dezbatere)
 9.Reluarea ședinței
 10.Ședință solemnă - Afrique du Sud
 11.Reluarea ședinței
 12.Comunicarea Președintelui
 13.Componența Parlamentului
 14.Votare
  
14.1.Raportul interimar privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (vot)
  
14.2.Norme privind ajutoarele de stat: noi categorii de ajutoare de stat * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
14.3.Exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
14.4.Oferirea de mijloace autorităților de concurență și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne ***I (vot)
  
14.5.Codul european al comunicațiilor electronice ***I (vot)
  
14.6.Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice ***I (vot)
  
14.7.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (vot)
  
14.8.Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (vot)
  
14.9.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (vot)
  
14.10.Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova (vot)
  
14.11.Vizele umanitare (vot)
 15.Explicații privind votul
 16.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 17.Reluarea ședinței
 18.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 19.Depunere de documente
 20.Transferuri de credite și decizii bugetare
 21.Creșterea rezistenței UE față de influența actorilor străini asupra viitoarei campanii electorale a PE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 22.Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar ***I (dezbatere)
 23.Poluanții organici persistenți ***I (dezbatere)
 24.Independența autorităților statistice din Uniunea Europeană și cazul lui Andreas Georgiou (dezbatere)
 25.Securitatea europeană și viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune (dezbatere)
 26.Răspunsul la caravana migranților din America Centrală de la frontiera cu Mexicul (dezbatere)
 27.Efectele extrateritoriale ale sancțiunilor SUA impuse Iranului asupra întreprinderilor europene (dezbatere)
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (210 kb) Listă de prezență (62 kb) Rezultatele voturilor (123 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (3453 kb) 
 
Proces-verbal (83 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (37 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (180 kb) 
 
Proces-verbal (308 kb) Listă de prezență (71 kb) Rezultatele voturilor (142 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1073 kb) 
Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate