Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (godkännande)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (ingivna resolutionsförslag)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.En europeisk kodex för elektronisk kommunikation ***I - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ***I (debatt)
 8.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Högtidligt möte – Sydafrika
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Meddelande från talmannen
 13.Parlamentets sammansättning
 14.Omröstning
  14.1.Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (omröstning)
  14.2.Regler om statligt stöd: nya kategorier av statligt stöd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  14.3.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  14.4.Befogenhet till konkurrensmyndigheterna och säkerställande av en väl fungerande inre marknad ***I (omröstning)
  14.5.En europeisk kodex för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)
  14.6.Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ***I (omröstning)
  14.7.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (omröstning)
  14.8.Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (omröstning)
  14.9.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (omröstning)
  14.10.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (omröstning)
  14.11.Humanitära visum (omröstning)
 15.Röstförklaringar
 16.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 19.Inkomna dokument
 20.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 21.Stärkande av EU:s motståndskraft mot utländska aktörers inflytande under den kommande valrörelsen till Europaparlamentet (debatt om en aktuell fråga)
 22.Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I (debatt)
 23.Långlivade organiska föroreningar ***I (debatt)
 24.Oberoende för statistikmyndigheterna i Europeiska unionen och fallet med Andreas Georgiou (debatt)
 25.Europeisk säkerhet och framtiden för avtalet om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar (debatt)
 26.Reaktion på karavanen av centralamerikanska migranter vid den mexikanska gränsen (debatt)
 27.De extraterritoriella effekterna av de amerikanska sanktionerna mot Iran för europeiska företag (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (204 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (123 kb) Omröstningar med namnupprop (3453 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (36 kb) Omröstningar med namnupprop (182 kb) 
 
Protokoll (295 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (135 kb) Omröstningar med namnupprop (1070 kb) 
Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy