Показалец 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол - Резултати от гласувания
PDF 156kWORD 39k
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург
 Значения на съкращенията и символите

 1. Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

 2. Правила за държавните помощи: нови категории държавна помощ

 3. Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

 4. Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I

 5. Европейски кодекс за електронни съобщения ***I

 6. Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I

 7. Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I

 8. Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

 9. Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия

 10. Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

 11. Хуманитарни визи
Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност