Seznam 
Zápis
PDF 152kWORD 37k
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

Průběžná zpráva: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
návrh usnesení – body
§ 11ENF-
11EFDD-
52GUE/NGL-
za § 153GUE/NGLJH-84, 478, 111
§ 32ENFJH-122, 521, 33
12EFDDJH-128, 504, 46
35GUE/NGLJH-39, 624, 18
54GUE/NGL-
§ 455GUE/NGLJH-56, 584, 40
13EFDDJH-128, 503, 48
25Verts/ALEJH-121, 552, 8
za § 443GUE/NGLJH-101, 504, 74
45GUE/NGLJH-92, 528, 60
56GUE/NGL-
57GUE/NGLJH-45, 538, 95
58GUE/NGLJH-90, 530, 56
§ 53ENF-
26Verts/ALEdílč.
1/JH-141, 517, 20
2/JH-139, 518, 22
3/JH-158, 487, 33
4/JH
za § 527Verts/ALEJH-107, 515, 54
28Verts/ALEJH-164, 457, 58
42GUE/NGLJH-115, 540, 26
44GUE/NGLJH-74, 583, 23
za § 649GUE/NGLJH-98, 517, 64
za § 739GUE/NGLJH-83, 531, 67
za § 814EFDDdílč.
1/JH-202, 459, 18
2/JH-248, 386, 35
§ 1029Verts/ALEdílč.
1/JH-199, 456, 24
2/JH
3/JH-273, 370, 31
za § 1059GUE/NGLJH-232, 424, 22
§ 134ZENFJH-169, 493, 13
za § 1570GUE/NGLJH-106, 514, 59
71GUE/NGLJH-145, 499, 31
§ 165ENF-
60GUE/NGL-
15EFDDJH-62, 584, 33
§ 17 bod iii)61GUE/NGL-
§ 17 za bod iii)16EFDDJH-73, 561, 38
§ 17 bod ix)62GUE/NGLJH-86, 564, 22
§ 17 za bod ix)17EFDDJH-140, 527, 9
§ 17 bod v)§původní zněníodděl.+
§ 17 bod xiv)63GUE/NGLJH-108, 554, 14
§ 17 bod xv)§původní zněníodděl.+
18EFDDJH-200, 458, 21
64GUE/NGLJH-168, 495, 17
§ 17 za bod xvi)65GUE/NGLJH-76, 548, 54
§ 17 bod xvii)66GUE/NGLJH-115, 538, 25
§ 17 bod xviii)67GUE/NGL-
§ 17 za bod xviii)48GUE/NGLJH-153, 497, 29
§ 17 bod xix)68GUE/NGL-
§ 17 bod xx)69GUE/NGL-
§ 17 bod xxi)19EFDDJH-156, 507, 15
§původní zněníodděl.+
§ 17 za bod xxiii)20EFDDJH-139, 480, 53
§původní zněníodděl.+
§ 1838GUE/NGLJH-127, 522, 26
72GUE/NGL-
30Verts/ALEJH-136, 518, 22
za § 1831Verts/ALEJH-80, 529, 69
32Verts/ALEJH-113, 544, 22
§ 196ENF-
21EFDDJH-135, 526, 16
§původní zněníJH+451, 195, 28
za § 2247GUE/NGLJH-114, 492, 73
§ 23 za bod iv)73GUE/NGL-
za § 3036GUE/NGLJH-38, 623, 19
§ 317ENFJH-90, 541, 45
74GUE/NGLJH-127, 491, 56
za § 3675GUE/NGL-
§ 3722EFDD-
§ 39 odrážka 176GUE/NGL-
§ 39 odrážka 377GUE/NGLJH-38, 506, 134
za § 3940GUE/NGLJH-55, 569, 55
§ 408ENF-
§ 40 odrážka 2§původní zněníodděl.+
§ 40 odrážka 3§původní zněníodděl.+
§ 41 odrážka 2§původní zněníodděl.+
§ 429ENFJH-72, 585, 18
41GUE/NGLJH-301, 355, 19
§původní zněníodděl.+
§ 4310ENFJH-146, 517, 10
§původní zněníodděl.+
§ 44§původní zněníodděl.+
za § 4737GUE/NGLJH+380, 264, 32
46GUE/NGLJH+324, 293, 61
bod 49 – změny návrhu nařízení
kapitola 1 čl. 2 § 381ZGUE/NGL-
kapitola 1 čl. 3 § 4změna 17výbor+
82GUE/NGL
kapitola 1 čl. 3 § 5změna 18Zvýbor+
83GUE/NGL
kapitola 1 za čl. 333Verts/ALEJH-176, 491, 10
kapitola 2 čl. 6 § 384GUE/NGL-
kapitola 2 čl. 785ZGUE/NGLJH-141, 503, 32
změny 20–21výbor+
kapitola 2 čl. 886GUE/NGL-
kapitola 3 čl. 10 § 187GUE/NGLJH-124, 529, 24
změna 22výbor+
kapitola 3 čl. 11 § 2 první pododst.88GUE/NGLJH-106, 551, 19
změna 24výbor+
kapitola 3 za čl. 1389GUE/NGLJH-74, 568, 31
kapitola 3 čl. 14 § 1změna 30výbor+
90GUE/NGL
kapitola 7 za čl. 2434Verts/ALEJH-106, 559, 13
Příloha91GUE/NGL-
odův. 378ZGUE/NGL-
změna 4výbor+
odův. 779GUE/NGL-
odův. 980GUE/NGL-
změna 9výbor+
návrh usnesení – preambule
za práv. východ. 923Verts/ALEJH+547, 101, 29
za odův. B50GUE/NGLJH-56, 541, 74
51GUE/NGL-
za odův. G24Verts/ALEJH-181, 486, 12
hlasování: usnesení (celé znění)JH+429, 207, 40
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE:pn.23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
ENF:pn.2, 4, 7, 9, 10
EFDD:§ 19; pn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
GUE/NGL:pn.35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 74, 77, 85, 87, 88, 89
Žádosti o oddělené hlasování
S&D:§ 42
GUE/NGL:§ 17 bod v), § 17 bod xv), § 17 bod xxi), § 17 bod xxiii), § 40 odrážka 2, § 40 odrážka 3, § 41 odrážka 2, § 43, 44
Žádosti o dílčí hlasování
Verts/ALE:
pn.26
1.část„30%“
2.část„40%“
3.část:„a trvá na tom, že VFR 2021–2027 by neměl obsahovat žádnou přímou ani nepřímou podporu fosilních paliv“
4.část:„a související infrastruktury či technologií v EU ani za jejími hranicemi;“
pn.29
1.část„očekává proto, že Rada z VFR učiní ve své politické agendě prioritu, a s politováním konstatuje, že dosud nebyl zaznamenán žádný významný pokrok; domnívá se, že pravidelná setkání rotujících předsednictví Rady s vyjednávacím týmem Parlamentu by se měla zintenzívnit a připravit půdu pro oficiální jednání; prohlašuje, že je hotov zahájit co nejdříve plnohodnotná jednání s Radou, aby se zabránilo výrazným zpožděním se zahájením nových programů;“
2.část„domnívá se nicméně, že z demokratických důvodů by nařízení o VFR mělo být raději přijato až po volbách do Evropského parlamentu;“
3.část:„je dále přesvědčen, že nové programy EU na období 2021–2027 by měly být formálně přijaty nově zvoleným Parlamentem;“
S&D:
pn.14
1.část„připomíná, že je třeba, aby byl sestaven nový VFR se skutečnou přidanou hodnotou pro občany EU, který nebude představovat dodatečnou zátěž nad rámec příspěvků členských států; zdůrazňuje, že je třeba provádět povinný přezkum výdajů ve snaze dosahovat úspor, kdekoli je to možné;“
2.část„je přesvědčen, že vnitrostátní příspěvky členských států by se měly při výpočtu výše vnitrostátního schodku odečítat;“
Různé
Patrick Le Hyaric stáhl svůj podpis z pozměňovacích návrhů 54, 74 a 89.

 2. Pravidla pro státní podporu: nové kategorie státní podpory 

Zpráva: Sander Loones (A8-0315/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+575, 35, 57

 3. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP 

Zpráva: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+427, 150, 97pozměněn ústně
Různé
Sabine Lösing předložila tento ústní pozměňovací návrh k bodu 13:
„konstatuje, že některé členské státy přestaly dodávat zbraně Saúdské Arábii a dalším členům koalice vedené Saúdskou Arábií v Jemenu kvůli jejich operacím, zatímco jiné členské státy v dodávkách vojenského materiálu pokračují; blahopřeje členským státům, jako je Německo a Nizozemsko, ke změně jejich postoje, pokud jde o konflikt v Jemenu; nicméně hluboce lituje toho, že ostatní členské státy zjevně neberou v úvahu chování země, pro niž jsou vyvážené zbraně a munice určeny, ani jejich konečné užití; zdůrazňuje, že tato nejednotná praxe může narušit celý evropský režim pro kontrolu zbrojení;“
Erratum: všechna jazyková znění.

 4. Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného fungování vnitřního trhu ***I 

Zpráva: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+569, 70, 36
prohlášení Komise3výbor+

 5. Evropský kodex pro elektronické komunikace ***I 

Zpráva: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+584, 42, 50

 6. Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ***I 

Zpráva: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+590, 63, 23

 7. Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I 

Zpráva: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
návrh na zamítnutí návrhu Komise
návrh na zamítnutí návrhu Komise78EFDDJH-74, 597, 1
návrh legislativního aktu
pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou2
4
6-10
12-17
19-22
24
28
32-35
43
52-53
55-57
60
62-66
výbor+
pozměňovací návrhy příslušného výboru – oddělené hlasování1výborodděl./EH-321, 340, 11
3výborJH+372, 286, 12
5výborJH+350, 312, 11
11výborodděl.-
18výborodděl./EH+336, 328, 6
23výborJH+349, 303, 15
25výborodděl./EH+345, 314, 11
26výborJH+354, 311, 8
27výborJH-303, 358, 13
29výborodděl./EH+362, 304, 8
30výborodděl.+
31výborodděl.+
36výborJH+346, 312, 14
38výborJH+343, 313, 14
39výborJH-292, 346, 35
40výborodděl.+
41výborodděl.+
42výborodděl.+
45výborodděl./EH-313, 343, 14
46výborodděl./EH+334, 303, 31
47výborJH+349, 312, 12
48výborodděl.+
49výborodděl.+
58výborodděl.+
61výborodděl.+
67výborodděl.+
68výborodděl.+
69výborodděl.+
70výborodděl.+
71výborodděl./EH+342, 316, 12
72výborodděl.+
73výborodděl.+
čl. 1 § 1 písm. b)37výborJH+349, 307, 13
79PPE, ECRJH
čl. 3 § 1 písm. k)80PPE, ECRJH-294, 357, 16
44výbor+
čl. 3 § 1 za písm. n)83PPE, ECRJH-266, 364, 38
čl. 4 § 184PPE, ECRJH-266, 365, 39
čl. 5 § 2 pododst. 150výbor+
81PPE, ECRJH
čl. 5 § 351ZvýborEH+346, 296, 29
82PPE, ECRJH
čl. 8 § 186PPE, ECRJH-302, 341, 25
74=
75=
Verts/ALE,
S&D
JH+338, 306, 23
54výbor
čl. 11 § 159OČvýbor+
čl. 11 § 287PPE, ECR-
59OČvýbor+
čl. 11 za § 2 § 359OČvýbor+
čl. 13 § 188PPE, ECR-
čl. 13 za pododst. 176S&DEH+429, 203, 34
za článek 1677S&DEH+324, 321, 22
příloha 1 – za bod 2.1.185PPE, ECRJH
odův. 3489PPE, ECREH-290, 366, 12
hlasování: návrh KomiseJH+373, 285, 16
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.78
ENF:pn.3, 5, 23, 26, 27, 36, 37, 39, 74, 78, 79, 80, 81, 82
Verts/ALE:pn.36, 37, 38, 39, 47, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
S&D:pn.39
Žádosti o oddělené hlasování
PPE:pn.1, 3, 5, 11, 18, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72
ECR:pn.18, 23, 25, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72
ENF:pn.38, 40, 47, 59, 61, 69, 71, 72, 73
Různé
Erratum: všechna jazyková znění.

 8. Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva 

Návrhy usnesení: B8-0523/2018, B8-0524/2018

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0523/2018
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE)
§ 81PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE+
hlasování: usnesení (celé znění)+
Návrh usnesení B8-0524/2018
(ECR)
hlasování: usnesení (celé znění)
Různé
Judith Sargentini a Josep-Maria Terricabras (skupina Verts/ALE) rovněž podepsali pn. 1.

 9. Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií 

Zpráva: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 16GUE/NGL-
za § 17GUE/NGL-
§ 28GUE/NGL-
za § 29GUE/NGL-
za § 121=
3=
PPE,
Verts/ALE
+
10GUE/NGL
§ 1811GUE/NGL-
§ 2012ZGUE/NGL-
§ 23§původní znění+pozměněn ústně
§ 322ALDEEH+323, 281, 49
za § 3413GUE/NGL-
za odův. B5GUE/NGL-
odův. C4PPE+
hlasování: usnesení (celé znění)JH+528, 97, 34
Různé
Rebecca Harms předložila následující ústní pozměňovací návrh k bodu 23:
„je hluboce znepokojen nátlakem, který Turecko vyvíjí na turecké občany žijící v Gruzii a vzdělávací instituce, a to kvůli jejich údajnému napojení na Gülenovo hnutí; naléhavě vyzývá gruzínské úřady, aby případ pozorně sledovaly a zajistily, že soudní a jakékoli jiné postupy, k nimž dojde, budou plně odpovídat evropským zásadám a normám; naléhavě vyzývá EU, aby zemím Východního partnerství poskytla podporu a pomoc, díky nimž budou moci ustát tlak, který je na ně v posledních měsících zejména Tureckem vyvíjen;“

 10. Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem 

Zpráva: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 151ALDE-
§ 172ZGUE/NGL-
§ 373ZGUE/NGL-
hlasování: usnesení (celé znění)JH+396, 76, 186

 11. Humanitární víza 

Zpráva: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018) (požadována většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 61EFDDJH-127, 507, 21
práv. východ. 5§původní zněníJH+474, 156, 24
odův. C§původní zněníJH+601, 38, 16
příloha I § 1 bod 8 odrážka 12ZEFDD-
příloha I § 1 bod 8 odrážka 23ZEFDD-
hlasování: usnesení (celé znění)JH-349, 199, 47
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.1
ENF:práv. východ. 5; odův. C
Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí