Index 
Jegyzőkönyv
PDF 308kWORD 83k
2018. november 14., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus iránti igény (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (átdolgozás) ***I - Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete ***I (vita)
 8.Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I (vita)
 9.Az ülés folytatása
 10.Ünnepélyes ülés – Dél-Afrika
 11.Az ülés folytatása
 12.Az elnök közleménye
 13.A Parlament tagjai
 14.Szavazások órája
  14.1.Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében (szavazás)
  14.2.Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok: az állami támogatások új fajtái * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  14.3.Fegyverkivitel: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  14.4.A versenyhatóságok helyzetének megerősítése és a belső piac megfelelő működésének biztosítása ***I (szavazás)
  14.5.Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (átdolgozás) ***I (szavazás)
  14.6.Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete ***I (szavazás)
  14.7.Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I (szavazás)
  14.8.A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus iránti igény (szavazás)
  14.9.Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása (szavazás)
  14.10.Az EU–Moldova társulási megállapodás végrehajtása (szavazás)
  14.11.Humanitárius célú vízumok (szavazás)
 15.A szavazáshoz fűzött indokolások
 16.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 17.Az ülés folytatása
 18.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 19.Dokumentumok benyújtása
 20.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 21.Az EU külföldi szereplők befolyásával szembeni rezilienciájának növelése a közelgő európai parlamenti választási kampány során (vita időszerű kérdésekről)
 22.A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei ***I (vita)
 23.A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I (vita)
 24.A statisztikai hatóságok függetlensége az Európai Unióban és Andreas Georgiou ügye (vita)
 25.Az európai biztonság és a közepes hatótávolságú nukleáris eszközökről szóló szerződés jövője (vita)
 26.A közép-amerikai migránsok mexikói határnál tartózkodó karavánjával kapcsolatos reakció (vita)
 27.Az Iránnal szembeni amerikai szankciók területen kívüli hatása az európai vállalatokra (vita)
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.02-kor nyitják meg.


2. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)

Az elnök bejelenti, hogy a PPE és ECR képviselőcsoportoktól szavazásra bocsátásra irányuló kérelmet kapott az EMPL bizottságnak a 2018. november 12-i, hétfői jegyzőkönyvben bejelentett, az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelvre irányuló javaslatról szóló Enrique Calvet Chambon-jelentés alapján intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatával kapcsolatban (A8-0355/2018) (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) (2018.11.12-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor, az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján.

Az elnök bejelenti, hogy a 2018. november 12-i, hétfői jegyzőkönyvben bejelentett intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló többi határozat kapcsán nem kapott kérelmet legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól (2018.11.12-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

A(z) ECON, INTA és a(z) IMCO bizottság így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudta kezdeni a tárgyalásokat.


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek és Pirkko Ruohonen-Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében: Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében: Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében: Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében: Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova és Ilhan Kyuchyuk, az ALDE képviselőcsoport nevében: Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében: Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete (B8-0540/2018).

II.   Az emberi jogi helyzet Kubában (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Sógor Csaba, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Kubában (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Kubában (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Kubában (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva és Eleonora Forenza, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Kubában (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Kubában (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova és Ilhan Kyuchyuk, az ALDE képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Kubában (B8-0543/2018).

III.   Az emberi jogi helyzet Bangladesben (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében: A emberi jogi helyzet Bangladesben (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Bangladesben (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Agnes Jongerius, az S&D képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Bangladesben (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Bangladesben (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Bangladesben (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova és Ilhan Kyuchyuk, az ALDE képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Bangladesben (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében: Az emberi jogi helyzet Bangladesben (B8-0544/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


4. A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus iránti igény (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus iránti igény (2018/2886(RSP))

A vita időpontja: 2018. október 23. (2018.10.23-i jegyzőkönyv, 17. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Frank Engel a PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes és Tanja Fajon, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in ’t Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Dennis de Jong, a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét szolgáló átfogó uniós mechanizmus szükségességéről (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen és Mirosław Piotrowski, az ECR képviselőcsoport nevében, a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus szükségességéről (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Szavazás: 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.8. pont .


5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bromukonazol, karboxin, fenbutatin-oxid, fenpirazamin és piridabén megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - határidő: 2018. december 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található buprofezin, diflubenzuron, etoxiszulfuron, ioxinil, molinát, pikoxistrobin és tepraloxidim megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - határidő: 2018. december 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol és penkonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - határidő: 2018. december 30.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendeletnek az egyes módszerek, a csíráztatott magvakban előforduló Listeria monocytogenes esetében alkalmazandó élelmiszer-biztonsági kritérium, valamint a pasztörizálatlan gyümölcs- és zöldséglevekre vonatkozó technológiai higiéniai kritérium és élelmiszer-biztonsági kritérium tekintetében történő módosításáról (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - határidő: 2019. január 27.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 200/2010/EU, az 517/2011/EU, a 200/2012/EU és az 1190/2012/EU bizottsági rendeletnek a baromfi szalmonella tekintetében való vizsgálatára és mintavételére vonatkozó egyes módszerek tekintetében történő módosításáról (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - határidő: 2019. január 30.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 12 és az IAS 23 nemzetközi számviteli standard, továbbá az IFRS 3 és az IFRS 11 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - határidő: 2019. január 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben található acetamiprid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - határidő: 2018. december 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a túlzott eladósodottságra, fogyasztásra és vagyoni, valamint foglalkoztatási helyzetre vonatkozó másodlagos célváltozók 2020-as listája tekintetében történő végrehajtásáról (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - határidő: 2019. január 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság rendelete az (EU) 2017/2400 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő módosításáról (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - határidő: 2019. február 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)


6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézmények csődje által a pénzügyi piacokra, más intézményekre és a finanszírozási feltételekre gyakorolt hatás értékelésének kritériumait részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

  • A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által kijelölendő aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

    Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 30.

    utalva az illetékes bizottsághoz: ENVIvélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről szóló 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. október 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

  • A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

    Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 6.

    utalva az illetékes bizottsághoz: ENVIvélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének, valamint az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 9.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló 1315/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének kiigazításáról (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 9.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN


7. Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (átdolgozás) ***I - Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete ***I (vita)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera és Evžen Tošenovský előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dita Charanzová (az IMCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Ivan Štefanec (az IMCO bizottság véleményének előadója), Petra Kammerevert (a CULT bizottság véleményének előadója), Morten Helveg Petersen (a LIBE bizottság véleményének előadója), Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miapetra Kumpula-Natri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler és Patrizia Toia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly és Nicola Caputo.

Felszólal: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera és Evžen Tošenovský.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.5. pont és 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.6. pont .


8. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I (vita)

Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Henna Virkkunen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Damiano Zoffoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Danilo Oscar Lancini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso és Dieter-Lebrecht Koch.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge és Seán Kelly.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Bas Eickhout.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 14.7. pont .

(Az ülést 11.14-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 11.38-kor folytatódik.


10. Ünnepélyes ülés – Dél-Afrika

A Parlament 11.38 és 12.07 között Cyril Ramaphosa, a Dél-Afrikai Köztársaság elnökének beszéde alkalmából ünnepélyes ülést tart.

(Az ülést 12.07-kor felfüggesztik.)

(A Parlament összeül a Lux díj átadásának alkalmából.)


11. Az ülés folytatása

Az ülés 12.40-kor folytatódik.

Felszólal: Reinhard Bütikofer, a látogatói karzaton helyet foglaló hongkongi vendégekről, Pervenche Berès, a német kancellárral folytatott tegnapi vitáról (az elnök pontosít), és Angelo Ciocca.


12. Az elnök közleménye

Az elnök emlékeztet, hogy az eljárási szabályzat 166. cikkének megfelelően 2018. október 2-án szankciót megállapító határozatot hozott Giulia Moi képviselővel szemben, akkreditált parlamenti asszisztenseivel szemben tanúsított, pszichológiai zaklatásnak minősülő magatartása miatt (2018.10.2-i jegyzőkönyv, 6. pont )

2018. október 16-án Giulia Moi az eljárási szabályzat 167. cikkének megfelelően a határozat ellen belső fellebbezést nyújtott be az Elnökséghez.

2018. november 12-i ülésén az Elnökség megvizsgálta a fellebbezést és megerősítette az elnök határozatát. A szankció a napidíjra való jogosultság 12 napig tartó megvonását tartalmazza.

Felszólal: Giulia Moi (az elnök pontosít), Jörg Meuthen a német kancellárral folytatott tegnapi vitáról (az elnök pontosít) és Bruno Gollnisch.


13. A Parlament tagjai

Az illetékes lengyel hatóságok bejelentették, hogy Bogdan Brunon Wentát megválasztották Kielce város polgármesterévé.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, és megállapítja, hogy a képviselői hely 2018. november 14-i hatállyal megüresedik.


14. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


14.1. Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében (szavazás)

Időközi jelentés a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében [2018/0166R(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski és Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P8_TA(2018)0449)


14.2. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok: az állami támogatások új fajtái * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0450)


14.3. Fegyverkivitel: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a fegyverkivitelről: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtásáról [2018/2157(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0451)

Felszólalások

Sabine Lösing szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a (13) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


14.4. A versenyhatóságok helyzetének megerősítése és a belső piac megfelelő működésének biztosítása ***I (szavazás)

Jelentés a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogalkalmazás és a belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK,

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS,

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0452)


14.5. Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (átdolgozás) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK,

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0453)


14.6. Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK,

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0454)


14.7. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I (szavazás)

Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0455)

Felszólal Bas Eickhout (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


14.8. A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus iránti igény (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus iránti igény (2018/2886(RSP))

A vita időpontja: 2018. október 23. (2018.10.23-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. november 14. (2018.11.14-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0523/2018 és B8-0524/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0523/2018

Elfogadva. (P8_TA(2018)0456)

(A B8-0524/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


14.9. Az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtása (szavazás)

Jelentés az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2017/2282(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0457)

Felszólalások

Rebecca Harms szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a (23) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


14.10. Az EU–Moldova társulási megállapodás végrehajtása (szavazás)

Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2017/2281(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitárius célú vízumok (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló, a humanitárius célú vízumokra vonatkozó ajánlásokkal [2017/2270(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva.

Felszólalások

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (előadó) és Michael Cramer, a szavazás érvényességéről és annak holnapi megismétléséről (az elnök nem teljesíti a kérést).

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök


15. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski és Gérard Deprez-jelentés - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Szanyi Tibor, Jan Zahradil, Daniel Hannan és Luke Ming Flanagan

Sabine Lösing-jelentés - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz és Luke Ming Flanagan

Andreas Schwab-jelentés - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt és Szanyi Tibor

Bas Eickhout-jelentés - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Szanyi Tibor, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski és José Inácio Faria

A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus iránti igény - B8-0523/2018
Szanyi Tibor, Jávor Benedek, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins és Dobromir Sośnierz

Andrejs Mamikins-jelentés - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil és Jan Zahradil

Petras Auštrevičius-jelentés - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil és Jan Zahradil

Juan Fernando López Aguilar-jelentés - A8-0328/2018
Urszula Krupa és Andrejs Mamikins.


16. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.22-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

17. Az ülés folytatása

Az ülés 15.01-kor folytatódik.


18. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


19. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a V/AB-11/C/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-12/A/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-13/A/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-14/T/18. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 2/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az DEC 1/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 4/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – Régiók Bizottsága (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 5/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – Régiók Bizottsága (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 6/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – Régiók Bizottsága (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 7/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a 2/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 29/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 30/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 31/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 32/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 33/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 8/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 35/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


20. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 31. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Bizottság DEC 29/2018. és DEC 31/2018. számú előirányzat-átcsoportosításait – III. szakasz – Bizottság

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság INF 2/2018. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Régiók Bizottságának INF 4/2018., INF 5/2018., INF 6/2018. és INF 7/2018. számú előirányzat-átcsoportosításai ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Számvevőszék V/AB-11/C/18., V/AB-12/A/18., V/AB-13/A/18. és V/AB-14/T/1. számú előirányzat-átcsoportosításai ellen.

A költségvetési rendelet 31. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a Költségvetési Bizottságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 28/2018 – III. szakasz – Bizottság.


21. Az EU külföldi szereplők befolyásával szembeni rezilienciájának növelése a közelgő európai parlamenti választási kampány során (vita időszerű kérdésekről)

Az EU külföldi szereplők befolyásával szembeni rezilienciájának növelése a közelgő európai parlamenti választási kampány során (2018/2929(RSP))

Felszólal: Paulo Rangel bevezeti a PPE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal David McAllister, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark és Carlos Zorrinho.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij és Jiří Pospíšil.

Felszólal Julian King (a Bizottság tagja) és Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.


22. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei ***I (vita)

Jelentés a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Dennis de Jong (az IMCO bizottság véleményének előadója), Renaud Muselier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lucy Anderson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jens Rohde, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini és Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn és John Howarth.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias és Zigmantas Balčytis.

Felszólal: Violeta Bulc és Bogusław Liberadzki.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.15-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .


23. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I (vita)

Jelentés a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Massimo Paolucci, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland és Younous Omarjee.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria és Jiří Pospíšil.

Felszólal: Violeta Bulc és Julie Girling.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.15-i jegyzőkönyv, 5.6. pont .


24. A statisztikai hatóságok függetlensége az Európai Unióban és Andreas Georgiou ügye (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A statisztikai hatóságok függetlensége az Európai Unióban és Andreas Georgiou ügye (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Georgios Kyrtsos, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean Arthuis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Notis Marias, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Markus Ferber, aki visszautasítja a következő két képviselő kékkártyás kérdéseit: Dimitrios Papadimoulis és Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitrios Papadimoulis, és Richard Sulík.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal Ramon Tremosa i Balcells, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Notis Marias, Nikolaos Chountis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Epitideios és Sotirios Zarianopoulos.

Felszólal: Marianne Thyssen és Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.


25. Az európai biztonság és a közepes hatótávolságú nukleáris eszközökről szóló szerződés jövője (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az európai biztonság és a közepes hatótávolságú nukleáris eszközökről szóló szerződés jövője (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Eric Andrieu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand és Kateřina Konečná.

Felszólal: Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.


26. A közép-amerikai migránsok mexikói határnál tartózkodó karavánjával kapcsolatos reakció (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A közép-amerikai migránsok mexikói határnál tartózkodó karavánjával kapcsolatos reakció (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: José Inácio Faria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nathan Gill, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes és Wajid Khan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga és Georgios Epitideios.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


27. Az Iránnal szembeni amerikai szankciók területen kívüli hatása az európai vállalatokra (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az Iránnal szembeni amerikai szankciók területen kívüli hatása az európai vállalatokra (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, Ana Gomes és Pier Antonio Panzeri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias és Georgios Epitideios.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


28. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 630.251/OJJE).


29. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. február 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat