Indiċi 
Minuti
PDF 305kWORD 83k
L-Erbgħa, 14 ta' Novembru 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (approvazzjoni)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I - Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I (dibattitu)
 8.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (dibattitu)
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Seduta solenni - l-Afrika t'Isfel
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Avviż mill-Presidenza
 13.Kompożizzjoni tal-Parlament
 14.Ħin tal-votazzjonijiet
  
14.1.Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim (votazzjoni)
  
14.2.Regoli dwar għajnuna mill-Istat: kategoriji ġodda ta' għajnuna mill-Istat * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.3.L-esportazzjoni tal-armi: l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
14.4.L-għoti tas-setgħa lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern ***I (votazzjoni)
  
14.5.Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I (votazzjoni)
  
14.6.Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I (votazzjoni)
  
14.7.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (votazzjoni)
  
14.8.Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (votazzjoni)
  
14.9.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia (votazzjoni)
  
14.10.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova (votazzjoni)
  
14.11.Viżi Umanitarji (votazzjoni)
 15.Spjegazzjonijiet tal-vot
 16.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 17.Tkomplija tas-seduta
 18.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 19.Dokumenti mressqa
 20.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 21.Inżidu r-reżiljenza tal-UE kontra l-influwenza ta' atturi barranin fuq il-kampanja elettorali li jmiss tal-PE (dibattitu topiku)
 22.Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji ***I (dibattitu)
 23.Il-pollutanti organiċi persistenti ***I (dibattitu)
 24.L-indipendenza tal-awtoritajiet tal-istatistika fl-Unjoni Ewropea u l-każ ta' Andreas Georgiou (dibattitu)
 25.Is-Sigurtà Ewropea u l-futur tat-Trattat dwar il-Forzi Nukleari b'Medda Intermedja (dibattitu)
 26.Ir-reazzjoni għall-karavana ta' migranti mill-Amerka Ċentrali fil-fruntiera Messikana (dibattitu)
 27.L-effetti extraterritorjali tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti fuq l-Iran għall-kumpaniji Ewropej (dibattitu)
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.02.


2. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (approvazzjoni)

Il-President ħabbret li rċeviet talba għal votazzjoni min-naħa tal-gruppi PPE u ECR dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat EMPL li jidħol f'negozjati interistituzzjonali abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), imħabbra fil-Minuti tat-Tnejn 12 ta' Novembru 2018 (punt 9 tal-Minuti ta' 12.11.2018).

Il-votazzjoni se ssir għada b'konformità mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President ħabbret li ma rċeviet l-ebda talba, minn għadd ta' Membri jew grupp politiku wieħed jew aktar li jilħqu tal-anqas il-limitu medju, dwar id-deċiżjonijiet l-oħra għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn 12 ta' Novembru 2018 (punt 9 tal-Minuti ta' 12.11.2018).

Il-kumitati ECON, INTA u IMCO setgħu għaldaqstant iniedu n-negozjati qabel l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-Vjetnam, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek u Pirkko Ruohonen-Lerner, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Vjetnam, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon u Ernest Urtasun , f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Vjetnam, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Vjetnam, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Vjetnam, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova u Ilhan Kyuchyuk, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Vjetnam, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Vjetnam, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi (B8-0540/2018).

II.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'Kuba (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'Kuba (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'Kuba (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'Kuba (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva u Eleonora Forenza, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'Kuba (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'Kuba (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova u Ilhan Kyuchyuk, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'Kuba (B8-0543/2018).

III.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladesh (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladesh (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD, dwar Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladesh (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Agnes Jongerius, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladesh (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladesh (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur u Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladesh (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova u Ilhan Kyuchyuk , f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladesh (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso u Inese Vaidere , f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladesh (B8-0544/2018).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


4. Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (2018/2886(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Ottubru 2018 (punt 17 tal-Minuti ta' 23.10.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Frank Engel f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes u Tanja Fajon, f'isem il-Grupp S&D, Sophia in ’t Veld, f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor u Jean Lambert, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Dennis de Jong, dwar il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv tal-UE għall-protezzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen u Mirosław Piotrowski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Votazzjoni: punt 14.8 tal-Minuti ta' 14.11.2018.


5. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-livelli massimi ta' residwi għall-bromukonażol, għall-karbossinu, għall-ossidu tal-fenbutatin, għall-fenpirażammina u għall-piridaben f'ċerti prodotti jew fuqhom (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - skadenza: 24 ta' Diċembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda I-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-buprofeżin, id-diflubenżuron, l-etossisulfuron, il-jossinil, il-molinat, il-picossistrobin u t-tepralossidim f'ċerti prodotti jew fuqhom (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - skadenza: 25 ta' Diċembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwi għall-bromadijolon, għall-etofenproks, għall-paklobutrażol u għall-penkonażol f'ċerti prodotti jew fuqhom (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - skadenza: 30 ta' Diċembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2073/2005 dwar il-kriterji mikrobijoloġiċi għall-prodotti tal-ikel fir-rigward ta' ċerti metodi, il-kriterju tas-sikurezza alimentari għal-Listeria monocytogenes fiż-żerriegħa mnibbta u l-kriterju tal-iġjene tal-proċess u l-kriterju tas-sikurezza alimentari għall-meraq tal-frott u l-ħxejjex mhux pasturizzat (lest biex jittiekel) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - skadenza: 27 ta' Jannar 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 200/2010, (UE) Nru 517/2011, (UE) Nru 200/2012 u (UE) Nru 1190/2012 fir-rigward ta' ċerti metodi ta' ttestjar u teħid tal-kampjuni għas-Salmonella fit-tjur (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - skadenza: 30 ta' Jannar 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità 12 u 23 u l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju 3 u 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - skadenza: 24 ta' Jannar 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid f'ċerti prodotti (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - skadenza: 24 ta' Diċembru 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għejxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2020 tal-varjabbli sekondarji fil-mira dwar id-djun eċċessivi, il-konsum u l-ġid kif ukoll ix-xogħol regolament tal-Kummissjoni (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - skadenza: 26 ta' Jannar 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2400 u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-vetturi tqal (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - skadenza: 9 ta' Frar 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)


6. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji għall-valutazzjoni tal-impatt ta’ falliment ta’ istituzzjoni fuq is-swieq finanzjarji, fuq istituzzjonijiet oħra u fuq il-kundizzjonijiet ta’ finanzjament (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 1 xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 25 ta' Ottubru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1031/2010 fir-rigward tal-irkantar ta’ 50 miljun kwota mhux allokati mir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-fond ta’ innovazzjoni u li jelenka pjattaforma tal-irkant li għandha tinħatar mill-Ġermanja (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 ta' Ottubru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 807/2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jintroduċi dispożizzjonijiet tranżitorji (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 ta' Ottubru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1062/2014 dwar il-programm ta' ħidma għall-evalwazzjoni sistematika tas-sustanzi attivi bijoċidali kollha li jeżistu fil-prodotti bijoċidali msemmijin fir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 6 ta' Novembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 9 ta' Novembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar l-adattament tal-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 9 ta' Novembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN


7. Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I - Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (EECC) (riformulazzjoni) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera u Evžen Tošenovský ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Dita Charanzová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO).

Intervent ta': Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ivan Štefanec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Petra Kammerevert (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Morten Helveg Petersen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Krišjānis Kariņš f'isem il-Grupp PPE, Miapetra Kumpula-Natri f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler u Patrizia Toia.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly u Nicola Caputo.

Interventi ta': Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera u Evžen Tošenovský.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.5 tal-Minuti ta' 14.11.2018 u punt 14.6 tal-Minuti ta' 14.11.2018.


8. Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Henna Virkkunen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, u Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Danilo Oscar Lancini f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso u Dieter-Lebrecht Koch.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge u Seán Kelly.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Bas Eickhout.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.7 tal-Minuti ta' 14.11.2018.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta solenni: 11.14.)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.38.


10. Seduta solenni - l-Afrika t'Isfel

Mill-11.38 sa 12.07 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Cyril Ramaphosa, President tar-Repubblika tal-Afrika t'Isfel

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.07.)

(Il-Parlament iltaqa' fl-okkażjoni tal-għoti tal-Premju LUX)


11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.40.

Interventi ta': Reinhard Bütikofer dwar il-preżenza fit-tribuna ta' viżitaturi minn Hong Kong, Pervenche Berès dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu tal-bieraħ mal-Kanċillier tal-Ġermanja (il-President għamel xi preċiżjonijiet), u Angelo Ciocca.


12. Avviż mill-Presidenza

Il-President fakkar li fit-2 ta' Ottubru 2018, iddeċieda li jimponi sanzjoni kontra Giulia Moi, skont l-Artikolu 166 tar-Regoli ta' proċedura, b'segwitu għall-komportament tagħha fil-konfront tal-assistenti parlamentari akkreditati tagħha, li jikkostitwixxi fastidju psikoloġiku (punt 6 tal-Minuti ta' 2.10.2018)

Fis-16 ta' Ottubru 2018 Giulia Moi nediet proċedura ta' appell intern kontra din id-deċiżjoni quddiem il-Bureau, skont l-Artikolu 167 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament.

Fil-laqgħa tiegħu tat-Tnejn, 12 ta' Novembru 2018, il-Bureau eżamina dan l-appell u kkonferma d-deċiżjoni tal-President. Is-sanzjoni tikkonsisti fit-telf tad-dritt għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal perjodu 12-il jum.

Interventi ta': Giulia Moi (il-President iċċara xi punti), Jörg Meuthen dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu tal-bieraħ mal-Kanċillier tal-Ġermanja (il-President iċċara xi punti), u Bruno Gollnisch.


13. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti tal-Polonja kkomunikaw l-elezzjoni ta' Bogdan Brunon Wenta fil-kariga ta' Sindku tal-belt ta' Kielce.

Il-Parlament ħa nota li skont l-Artikolu 7(3) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, din il-funzjoni hija inkompatibbli ma' dik ta' Membru Ewropew u ddikjara s-siġġu tiegħu vakanti b'effett mill-14 ta' Novembru 2018.


14. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


14.1. Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim (votazzjoni)

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim [2018/0166R(APP)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski u Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI u EMENDI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0449)


14.2. Regoli dwar għajnuna mill-Istat: kategoriji ġodda ta' għajnuna mill-Istat * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1588 tat-13 ta' Lulju 2015 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0450)


14.3. L-esportazzjoni tal-armi: l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-esportazzjoni tal-armi: l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK [2018/2157(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0451)

Interventi

Sabine Lösing ressaq emenda orali għall-paragrafu 13. L-emenda orali ġiet aċċettata.


14.4. L-għoti tas-setgħa lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri jingħataw is-setgħa biex ikunu inforzaturi aktar effettivi, u biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI,

FTEHIM PROVIŻORJU,

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0452)


14.5. Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (EECC) (riformulazzjoni) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI,

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0453)


14.6. Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI,

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0454)


14.7. Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0455)

Intervent ta' Bas Eickhout (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


14.8. Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali (2018/2886(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Ottubru 2018 (punt 17 tal-Minuti ta' 23.10.2018).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 14 ta' Novembru 2018 (punt 4 tal-Minuti ta' 14.11.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0523/2018 u B8-0524/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0523/2018

Adozzjoni (P8_TA(2018)0456)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0524/2018 iddekadiet.)


14.9. Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia [2017/2282(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0457)

Interventi

Rebecca Harms ressaq emenda orali għall-paragrafu 23. L-emenda orali ġiet aċċettata.


14.10. Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova [2017/2281(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0458)


14.11. Viżi Umanitarji (votazzjoni)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-Viżi Umanitarji [2017/2270(INL)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut

Interventi

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (rapporteur) u Michael Cramer, dwar il-validità tal-votazzjoni u biex jitolbu li din terġa' ssir l-għada (il-President ma laqax din it-talba).

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President


15. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski u Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan u Luke Ming Flanagan

Rapport Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz u Luke Ming Flanagan

Rapport Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt u Tibor Szanyi

Rapport Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski u José Inácio Faria

Il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv dwar id-Demokrazija, l-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet Fundamentali - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins u Dobromir Sośnierz

Rapport Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil u Jan Zahradil

Rapport Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil u Jan Zahradil

Rapport Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa u Andrejs Mamikins.


16. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.22.)


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

17. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.01.


18. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


19. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-11/C/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-12/A/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-13/A/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-14/T/18 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2018 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 1/2018 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 4/2018 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 5/2018 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 6/2018 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 7/2018 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru 2/2018 – Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 29/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 30/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 31/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 32/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 33/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 8/2018 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 35/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


20. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 31(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 29/2018 u DEC 31/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joħroġx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew INF 2/2018.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joħroġx oġġezzjonijiet għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 u INF 7/2018 – Kumitat tar-Reġjuni.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joħroġx oġġezzjonijiet għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 u V/AB-14/T/1.

Skont l-Artikolu 31(6) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 28/2018 – Taqsima III – Il-Kummissjoni.


21. Inżidu r-reżiljenza tal-UE kontra l-influwenza ta' atturi barranin fuq il-kampanja elettorali li jmiss tal-PE (dibattitu topiku)

Inżidu r-reżiljenza tal-UE kontra l-influwenza ta' atturi barranin fuq il-kampanja elettorali li jmiss tal-PE (2018/2929(RSP))

Intervent ta': Paulo Rangel biex jintroduċi d-dibattitu propost mill-Grupp PPE.

Interventi ta' Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' David McAllister, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Patrick O'Flynn f'isem il-Grupp EFDD, Jacques Colombier f'isem il-Grupp ENF, Diane James Membru mhux affiljata, Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark u Carlos Zorrinho.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Interventi ta' Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij u Jiří Pospíšil.

Interventi ta' Julian King (Membru tal-Kummissjoni) u Karoline Edtstadler.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Dennis de Jong (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Renaud Muselier f'isem il-Grupp PPE, Lucy Anderson f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Jens Rohde f'isem il-Grupp ALDE, Michael Cramer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini u Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Interventi ta': Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn u John Howarth.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias u Zigmantas Balčytis.

Interventi ta': Violeta Bulc u Bogusław Liberadzki.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti ta' 15.11.2018.


23. Il-pollutanti organiċi persistenti ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pollutanti organiċi persistenti (riformulazzjoni) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Massimo Paolucci f'isem il-Grupp S&D, Bolesław G. Piecha f'isem il-Grupp ECR, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland u Younous Omarjee.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria u Jiří Pospíšil.

Interventi ta': Violeta Bulc u Julie Girling.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal-Minuti ta' 15.11.2018.


24. L-indipendenza tal-awtoritajiet tal-istatistika fl-Unjoni Ewropea u l-każ ta' Andreas Georgiou (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-indipendenza tal-awtoritajiet tal-istatistika fl-Unjoni Ewropea u l-każ ta' Andreas Georgiou (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta' Georgios Kyrtsos f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Jean Arthuis f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Notis Marias, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Markus Ferber, li rrifjuta żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Dimitrios Papadimoulis u Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dimitrios Papadimoulis, u Richard Sulík.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Interventi ta' Ramon Tremosa i Balcells, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Notis Marias, Nikolaos Chountis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa u Pervenche Berès.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Georgios Epitideios u Sotirios Zarianopoulos.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Karoline Edtstadler.

Id-dibattitu ngħalaq.


25. Is-Sigurtà Ewropea u l-futur tat-Trattat dwar il-Forzi Nukleari b'Medda Intermedja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-Sigurtà Ewropea u l-futur tat-Trattat dwar il-Forzi Nukleari b'Medda Intermedja (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Jeppe Kofod f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra u Eric Andrieu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand u Kateřina Konečná.

Intervent ta': Karoline Edtstadler.

Id-dibattitu ngħalaq.


26. Ir-reazzjoni għall-karavana ta' migranti mill-Amerka Ċentrali fil-fruntiera Messikana (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ir-reazzjoni għall-karavana ta' migranti mill-Amerka Ċentrali fil-fruntiera Messikana (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': José Inácio Faria f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Jussi Halla-aho f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, u Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nathan Gill f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes u Wajid Khan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


27. L-effetti extraterritorjali tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti fuq l-Iran għall-kumpaniji Ewropej (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-effetti extraterritorjali tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti fuq l-Iran għall-kumpaniji Ewropej (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier f'isem il-Grupp ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes u Pier Antonio Panzeri.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Notis Marias u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


28. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 630.251/OJJE).


29. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Frar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza