Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2774(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000088/2018 (B8-0417/2018)

Debatten :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 15 november 2018 - Straatsburg

3. Ziekte van Lyme (borreliose) (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000088/2018) van Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano et Sylvie Goddyn, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: De ziekte van Lyme (borreliose) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Alojz Peterle, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew en Mairead McGuinness.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Seán Kelly.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin en Dubravka Šuica.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano en Sylvie Goddyn, namens de Commissie ENVI, over de ziekte van Lyme (borreliose) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 15.11.2018.

Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid