Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2774(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000088/2018 (B8-0417/2018)

Debatter :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg

3. Borreliainfektion (borrelios) (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000088/2018) från Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, till kommissionen: Borreliainfektion (borrelios) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Alojz Peterle för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Seán Kelly.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin och Dubravka Šuica.

Talare: Věra Jourová

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, om borreliainfektion (borrelios) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 15.11.2018.

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy