Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. marraskuuta 2018 - Strasbourg

4.2. Kuuban ihmisoikeustilanne
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun ja Pavel Telička esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta ja João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová ja Tomáš Zdechovský.

Puheenvuorot: José Inácio Faria ja Seán Kelly keskustelun johtamisesta (puhemies täsmensi asiaa).

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.2.

Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö