Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 listopada 2018 r. - Strasburg

4.2. Sytuacja praw człowieka na Kubie
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskego, Ernest Urtasun i Pavel Telička przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, Bas Belder w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE i João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Tomáš Zdechovský.

Głos zabrali: José Inácio Faria i Seán Kelly w sprawie prowadzenia debaty (przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 15.11.2018.

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności