Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. novembra 2018 - Štrasburg

4.2. Situácia v oblasti ľudských práv na Kube
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun a Pavel Telička uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE, Bas Belder v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE a João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria a Seán Kelly o priebehu rozpravy (predseda uviedol spresnenie).

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 15.11.2018.

Posledná úprava: 4. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia