Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg

4.2. Människorättssituationen i Kuba
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, som avböjde en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun och Pavel Telička redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, och João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Tomáš Zdechovský.

Talare: José Inácio Faria och Seán Kelly yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde förtydliganden).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 15.11.2018.

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy