Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. november 2018 - Strasbourg

4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 14.11.2018).


4.1. Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger

Forslag til beslutning B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake og Michaela Šojdrová forelagde beslutningsforslagene.

Talere Seán Kelly for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Wajid Khan og Jean-Luc Schaffhauser.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria og Stanislav Polčák.

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 15.11.2018.


4.2. Menneskerettighedssituationen i Cuba

Forslag til beslutning B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun og Pavel Telička forelagde beslutningsforslagene

Talere Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, og João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Tomáš Zdechovský.

Talere José Inácio Faria og Seán Kelly om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger).

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 15.11.2018.


4.3. Menneskerettighedssituationen i Bangladesh

Forslag til beslutning B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward og Wajid Khan.

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 15.11.2018.

Seneste opdatering: 4. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik