Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. november 2018 - Strasbourg

4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 14.11.2018 protokollipunkt 3.)


4.1. Vietnam, eelkõige poliitvangide olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake ja Michaela Šojdrová tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Wajid Khan ja Jean-Luc Schaffhauser.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2018 protokollipunkt 5.1.


4.2. Inimõiguste olukord Kuubas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun ja Pavel Telička tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel ja João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Tomáš Zdechovský.

Sõna võtsid José Inácio Faria ja Seán Kelly arutelu läbiviimise kohta (juhataja täpsustas).

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2018 protokollipunkt 5.2.


4.3. Inimõiguste olukord Bangladeshis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward ja Wajid Khan.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2018 protokollipunkt 5.3.

Viimane päevakajastamine: 4. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika