Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. marraskuuta 2018 - Strasbourg

4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 3.)


4.1. Vietnam, erityisesti poliittisten vankien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake ja Michaela Šojdrová esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Wajid Khan ja Jean-Luc Schaffhauser.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.1.


4.2. Kuuban ihmisoikeustilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun ja Pavel Telička esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta ja João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová ja Tomáš Zdechovský.

Puheenvuorot: José Inácio Faria ja Seán Kelly keskustelun johtamisesta (puhemies täsmensi asiaa).

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.2.


4.3. Bangladeshin ihmisoikeustilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta ja Josef Weidenholzer.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward ja Wajid Khan.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.3.

Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö