Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 november 2018 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 14.11.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen

Ontwerpresoluties B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake en Michaela Šojdrová lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Wajid Khan en Jean-Luc Schaffhauser.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 15.11.2018.


4.2. De mensenrechtensituatie in Cuba

Ontwerpresoluties B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun en Pavel Telička lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, en João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Tomáš Zdechovský.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria en Seán Kelly over de voering van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 15.11.2018.


4.3. De mensenrechtensituatie in Bangladesh

Ontwerpresoluties B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward en Wajid Khan.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 15.11.2018.

Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid