Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 noiembrie 2018 - Strasbourg

4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 14.11.2018.)


4.1. Vietnam, în special situația prizonierilor politici

Propuneri de rezoluții B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake și Michaela Šojdrová au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Wajid Khan și Jean-Luc Schaffhauser.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria și Stanislav Polčák.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 15.11.2018.


4.2. Situația drepturilor omului în Cuba

Propuneri de rezoluții B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun și Pavel Telička au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, Bas Belder, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, și João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit José Inácio Faria și Seán Kelly cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a făcut precizări).

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 15.11.2018.


4.3. Situația drepturilor omului în Bangladesh

Propuneri de rezoluții B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward și Wajid Khan.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 15.11.2018.

Ultima actualizare: 4 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate