Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 14.11.2018.)


4.1. Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar

Resolutionsförslag B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake och Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Wajid Khan och Jean-Luc Schaffhauser.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 15.11.2018.


4.2. Människorättssituationen i Kuba

Resolutionsförslag B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, som avböjde en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun och Pavel Telička redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, och João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Tomáš Zdechovský.

Talare: José Inácio Faria och Seán Kelly yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde förtydliganden).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 15.11.2018.


4.3. Människorättssituationen i Bangladesh

Resolutionsförslag B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward och Wajid Khan.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 15.11.2018.

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy