Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2927(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0533/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2018 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0461

Jegyzőkönyv
2018. november 15., Csütörtök - Strasbourg

5.3. A emberi jogi helyzet Bangladesben (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 és B8-0544/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0533/2018

(amely a B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 és B8-0544/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Nagy József, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Sógor Csaba, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, Tőkés László, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Agnes Jongerius, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei és Sajjad Karim, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0461)

Utolsó frissítés: 2019. március 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat