Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. november 2018 - Strasbourg

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

5. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (afstemning)

5.2. Menneskerettighedssituationen i Cuba (afstemning)

5.3. Menneskerettighedssituationen i Bangladesh (afstemning)

5.4.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (afstemning)

5.5. Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I (afstemning)

5.6. Persistente organiske miljøgifte ***I (afstemning)

5.7. Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (afstemning)

5.8. Lymes sygdom (borreliose) (afstemning)
Seneste opdatering: 4. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik